J-Link programski paket

J-Link programski paket za upravljanje JABLOTRON JA-100 sustavom

J-Link  je Windows aplikacija  pomoću koje korisnik može upravljati JA-100  sustavom.  Ova aplikacija omogućava potpunu kontrolu sustava lokalno ili putem Interneta, jednostavnija programiranja, uvid u stanje sustava te brisanje i dodavanje korisnika kao i reguliranje prava korisnika. J-Link  je kao i ostale aplikacije za rad sa Jablotron   sustavima potpuno besplatna.  Aplikacija J-Link  predviđena je za veće i zahtjevnije korisnike  koji imaju vlastitu IT  službu  i potrebu  za kontrolom i manjim intervencijama u sustavu  gotovo svakodnevno.

Aplikacijom J-Link  se može koristiti i  korisnik koji ima samo mali sustav, no  u pravilu za to nema potrebe,  ali, ako želi može.

Aplikaciju J-Link  moguće skinuti besplatno sa Interneta  a nalazi se i na flash memoriji unutar alarme centrale.

Korištenje aplikacije J-Link  moguće je da 23 jezika od kojih je jedan i hrvatski.

 

 Važno je napomenuti da se tehnička podrška ne odnosi na korištenje aplikacije J-Link.