Žično

Jablotron je razvio i patentirao vlatiti protolok za komunikaciju perifernih uređaja sa centralnom jedinicoma JA-100 sustava. Svi elemetni JA-100 sustava spajaju se na centralnu jedinicu sustava putem petlje (BUS) koja se satoji od četiri vodiča i vrlo je fleksibina i može se voditi na bilo koji način (prstenasto, zvjezdasto, kombinirano), može se po potrebi nadograđivati i proširivati. Dok kog sva četiri vodiča imaju električni kontakt sa centralnom jedinicom sustav funkcionira savršeno. Na raspolaganju su elementi za pojačavanje i produženje petlje, elementi za galvansko odvajanje i slično. Svi uređaji na petlji su vidljivi kroz dijagnostiku.